สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 206
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,118,174
17 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             

 เกี่ยวกับสมาคม

 

ย้อนรอยอดีต...

 

          จากตำนานอันยิ่งใหญ่ จากวันเวลาที่เต็มไปด้วยความหวังความฝัน จากรุ่นสู่รุ่นที่ต้องการเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของ สมาคม
สหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยจุดกำเนิด... โดยเริ่มต้นจากกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่เรียกตัวเองว่า ” พี่น้องชาวอู่ ” ด้วยมิตรภาพ
แห่งคำว่า ” เพื่อน ” การช่วยเหลือและแบ่งปัน จากการสนทนาปรึกษาหารือในกลุ่มคนเล็กๆแบ่งปันโอกาส และให้การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน กลุ่มพี่น้องร่วมอาชีพก็เริ่มเติบโตขึ้นๆจนกระทั่ง ได้จัดตั้ง...และต่อมาเมื่อจำนวนสมาชิก เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสมาคมสหมิตรการ
ซ่อมรถยนต์ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีอุดมการณ์และเป้าหมายเดียวกัน ที่จะสร้างรากฐานทางวิชาชีพอู่ซ่อมรถยนต์

 

เพื่อเป็นการพัฒนาสาขาวิชาชีพ ปีพุทธศักราช.....(คณะผู้บริหารงาน) ได้มีการจัดตั้งสมาคมฯ ซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ แห่งความหวัง
ได้ยังรากแตกใบ และพร้อมที่จะเติบใหญ่

 

วันเวลาผ่านไป ได้มีอาสาสมัคร หมุนเวียนเข้ามาช่วยกันดูแล บริหารงาน ทะนุบำรุงให้ต้นไม้นี้เติบโตอย่างมีคุณค่า จากวัน เป็นเดือน
จากเดือน เป็นปี

 

          จนมาวันนี้...ด้วยปฎิฐาน ด้วยอุดมการณ์ ด้วยวิสัยทัศน์ พันธะกิจผลงานที่ผ่านมาอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจ

ความเป็นมา...

          สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียน เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2490 โดยคณะบุคคล 5 ท่าน ได้แก่

•  คุณ จิงเต็ก แซ่เจียว
•  คุณ ฮุ่ยปิง แซ่ฉั่ว
•  คุณ ป้วยกึง แซ่อึ้ง

•  คุณ เอี้วยอู้ แซ่อึ้ง

•  คุณ บุ้นฮ้ง แซ่อื้อ
 
ซึ่งเดิมชื่อ “ สมาคมฮั่วเคียว เตียงฉ๊ก ” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 456 ถนนเจริญกรุง สัมพันธวงศ์ พระนคร ทะบียนเลขที่ จ. 335  โดยมี คุณ
จิงเต็ก แซ่เชียว เป็นนายกสมาคมและต่อมาเมื่อปี 2516 คุณ เกียรติ หงส์จารุ ปัจจุบันเป็นเจ้าของอู่ป๋วยกี๋ อยู่ที่ถนนวิทยุ ขณะนี้ยังประกอบ
กิจการอยู่ ได้ย้ายสมาคมมาอยู่บ้านเลขที่ 10 สุขุมวิท ซอย 36 คลองเตย กรุงเทพฯ โดยเป็นนายกสมาคม ในสมัยนั้น เพราะที่ดินนี้เป็น
ที่ดินเช่าของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ต่อมาในปี 2519  เปลี่ยนนายกสมาคมเป็น คุณเทียม ศิรินพวงศากร ได้เปลี่ยนชื่อ
สมาคมเป็น  ” สมาคมสหมิตร การซ่อมรถยนต์ ”  และเพิ่มเติมคำว่า  “ แห่งประเทศไทย ” ในปี 2521 และต่อมาเมื่อปี 2529   คุณ
ประสิทธิ์ ลิขิตวิบูลย์ เป็นนายกสมาคม ได้ซื้อบ้านข้างเคียงอีกหลังหนึ่ง เลขที่ 12 เพื่อขยายให้กว้างขวางขึ้นจนปัจจุบัน สิ่งที่ขาดไม่ได้ จะต้องอยู่คู่สมาคมฯ ก็คือ “ ศาลเจ้ากวนอู ” อันเป็นที่เคารพสักการะของสมาชิกอีกสืบไป
 
 
รายนามนายกสมาคมจากอดีตและปัจจุบัน 
 


นายกสมาคมคนที่ 1 ได้แก่ นายเกียรติ หงส์จารุ เจ้าของอู่ป๋วยกี๋ ถนนวิทยุ โดยได้ย้ายสำนักงานสมาคม จากเจริญกรุง มาอยู่ที่ ณ บ้านเลขที่ 10 สุขุมวิท
( ซ . นภาศัพท์ ) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่เช่าของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จากสภาพการณ์ที่ได้ซ่อมรถต่างๆจะมีปัญหาในการนำรถที่เกิดการชำรุด หรืออุบัติเหตุมาเข้าซ่อม ซึ่งได้มีการสมทบทุนทรัพย์จัดหารถยกเพื่อยก หรือลากจูงที่เสียหายมาเข้าอู่ซ่อม โดยบริการเฉพาะอู่
สมาชิกในสมัยนั้น ซึ่งนับว่าเป็นการริเริ่มมีรถยกสมาคม เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่และประกอบการธุรกิจซ่อมรถที่อู่ป๋วยกี๋

 
นายกสมาคมคนที่ 2
ได้แก่ นายถวัลย์ เอื้อรักสกุล เจ้าของอู่หวันกี๋ ที่ซอยอโศก ปัจจุบันได้ย้ายไปแล้วโดยเป็นนายกในปี พ . ศ . 2517 ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว

 

นายกสมาคมคนที่ 3 ได้แก่ นายเทียม ศิรินพวงศากร เจ้าของอู่สยามมอเตอร์ ที่ผ่านฟ้า ปัจจุบันได้ย้ายไปแล้วและได้เป็นนายกสมาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 - 2522 และได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม  “สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์” มาเป็น “สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ. ศ .2518 โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ The Union Motor Repairing Association of Thailand” เพราะได้มีการติดต่อกับอู่ชาวต่างประเทศบ้าง ซึ่งนายเทียมได้เป็นนายกสมาคมฯ นานประมาณ 5 ปี และได้เข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานช่างซ่อมรถยนต์ ให้กับกรมแรงงานในสมัยนั้น และได้เป็นผู้ริเริ่มจัดงาน “ Auto Mech 80” ซึ่งเป็นงานแสดงเครื่องมือซ่อมรถยนต์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่สวนอัมพร   ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว 

 
นายกสมาคมคนที่ 4 ได้แก่ นายปรีชา โลหะพันธกิจ แห่งอู่พระโขนงมอเตอร์ ที่พระโขนง ปัจจุบันได้ย้ายไปแล้ว ในสมัยนายปรีชานี้เองได้มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศมากขึ้น คือ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรก และต่อมาเป็นประเทศมาเลเซีย ซึ่งนายปรีชาเองได้เป็นนายกสมาคมฯในปี พ.ศ 2523 - 2524ประมาณ 2 ปี ปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว


 
นายกสมาคมคนที่ 5 ได้แก่ นายสมพงษ์ สันตะวานนท์ เจ้าของอู่พงษ์การาจ อยู่ที่ซอยเซนต์หลุยส์ บางรัก กรุงเทพฯ ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งนายสมพงษ์เองก็ได้เข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการแทน คุณเทียม ศิรินพวงศากร ที่กรมแรงงาน โดยได้จัดแบ่งแยกเป็นสาขา ได้แก่ สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ และสาขาช่างสีรถยนต์ โดยนายสมพงษ์เป็นนายกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2525- 2527 ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว นายกสมาคมคนที่ 6 ได้แก่ นายประสิทธิ์ ลิขิตวิบูลย์ เจ้าของอู่ประสิทธิ์ยนต์ อยู่ที่ซอยสุทธิสาร ปัจจุบันยังคงประกอบกิจการอยู่ โดยเป็นนายกสมาคมฯ ถึง 8 ปี คือ ปี พ.ศ. 2528-2535 และเข้าไปเป็นประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐาน ฝีมือแรงงานของกรมแรงงาน ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้จัดกรรมการสมาคมฯ เข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการในสาขานี้หลายท่าน จนถีงปัจจุบันท่านก็ยังทำงานร่วมกันอยู่ และได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการ มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย ในสมัยนี้คุณประสิทธิ์นี่เองได้ซื้อบ้านข้างสมาคมฯ ให้กว้างขวางขึ้น ปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่ 

  นายกสมาคมคนที่ 7 ได้แก่ นายธนาชัย ตรัยเลิศวิเชียร เจ้าของอู่ถนัดยนต์ ที่คลองเตย และเจ้าของอู่ลุมพินีคาร์เร้นท์ที่ลุมพินี ปัจจุบันยังคงประกอบกิจการอยู่ทั้ง 2 แห่ง โดยได้เป็นนายกในปี พ.ศ. 2535 - 2536 ปัจจุบันท่านยังคงมีชีวิตอยู่

นายกสมาคมคนที่ 8 ได้แก่ นายวิชัย ชัยชโลธรเจ้าของอู่ ศ . ชัยยนต์ ที่ปทุมวัน ปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 3 นายกท่านนี้ได้เข้าไปเป็นประธาน ในสาขาช่างสีรถยนต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นนายกสมาคมฯในปี พ . ศ . 2537-2538 ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว

นายกสมาคมคนที่ 9 ได้แก่ นายชัยนรินท์ เลิศถิรธนพงศ์ เจ้าของอู่รุ่งเรืองบริการ ที่สุขุมวิท 50 และ รุ่งเรืองออโต้ไฮเทค ที่หนามแดง ปัจจุบันยังคงประกอบการอยู่ทั้ง 2 แห่ง โดยได้เป็นนายกสมาคมฯ ในปี พ.ศ.  2539 - 2543 ในระยะเวลานี้เองทางคณะกรรมการสมาคม โดยการนำของคุณพรชัย เตชะวัชราภัยกุล ได้มีแนวคิดที่จะหาซื้อที่ดินเป็นของสมาคมฯ ในราคาที่เหมาะสมและอยู่ไม่ไกลนักจึงได้รับความอนุเคราะห์ จาก นายเกษม พรเจริญชัยศิลป์ แห่งอู่ซินฮั่วเฮง นางเลิ้ง ได้จัดหาที่ดินประมาณ 3 ไร่เศษ อยู่ที่ลาดกระบังในราคาที่เหมาะสมจึงได้จัดซื้อที่ดินเอาไว้ เพื่อในอนาคตจะได้มีที่ดินในการสร้างสมาคมฯ ต่อไป โดยจัดซื้อในปี พ . ศ . 2541 ปัจจุบันยังประกอบอาชีพตามที่แจ้งและท่านยังมีชีวิตอยู่
นายกสมาคมคนที่ 10 ได้แก่ นายเทวา ตันบริภัณฑ์ เจ้าของอู่พัฒนกิจการยนต์ ที่คลองตันและทีมีนบุรีปัจจุบันยังคงประกอบกิจการอยู่ทั้ง 2 แห่ง โดยท่านเข้ามาเป็นนายกสมาคมฯ ในปี  พ.ศ. 2544 - 2547 ท่านได้บริหารสมาคมฯ โดยได้จัดซ่อมรถยกของสมาคมฯ ที่มีสภาพทรุดโทรมจากที่นายกสมาคมฯคนที่ 1 ได้จัดดำเนินการมาให้มีสภาพดีขึ้น มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และทันสมัยขึ้นตามกาลเวลา ซึ่งเป็นส่วนหล่อเลี้ยงสมาคมฯ มาโดยตลอด โดยมีจำนวนทั้งหมด 10 คัน และได้ปรับปรุงอาคารที่ทำการสมาคมฯ ให้ทันสมัยและมีความสง่างามมากยิ่งขึ้น เพราะจากอาคารที่ซื้อมาก็มีอายุมากกว่า 70 ปี  ปัจจุบันยังคงประกอบการอยู่ และท่านก็ยังมีชีวิตอยู่
นายกสมาคมคนที่ 11 ได้แก่ นายอนุรักษ์ กำธรเจริญรุ่ง เจ้าของและผู้จัดการอู่อนุรักษ์อินเตอร์เนชั่นแนล ที่สาธุประดิษฐ์และได้ไปเปิดกิจการอีกแห่ง ที่ปทุมธานี ชื่อว่า อนุรักษ์ ออโต้ รีแพร์ มีฉายาว่า อินทรีย์หน้าหยก เป็นหนุ่มไฟแรงสายพันธุ์ลูกหม้อขนานแท้ สู้ชีวิตจากการเป็นช่างจนก้าวมาสู่เจ้าของกิจการ ได้บุกเบิกแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพอู่ซ่อมรถให้มีความก้าวหน้า โดยได้เป็นนายกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2547-2549 ซึ่งเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์ ...

“ มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพการซ่อมรถยนต์สู่มาตรฐานสากล เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสมาชิกและสังคมอย่างยั่งยืน”
  นายกสมาคมคนที่ 12 ได้แก่ นายฉัตรชัย ศรีอัษฎาวุธกูล เจ้าของ / ผู้จัดการ ฉัตรเมือง พระราม 4 “ นิ่งสงบดั่งภูผา ยามพบปัญหามิหวั่นไหว” ผู้รับมอบภารกิจนายกสมาคมในปี พ.ศ. 2549 - 2551 เป็นผู้มีอุดมการณ์ที่ไม่เคยย่อท้อ ต้องการสานต่อความฝันของสมาชิกสมาคมสหมิตรฯ โดย “มุ่งมั่น พัฒนา ก้าวไปด้วยกัน”   กับภารกิจอันยิ่งใหญ่กับงานฉลองครบรอบ 60 ปี ของสมาคม ฯ 

 
นายกสมาคมคนที่ 13 ได้แก่ นายชลัช โรจนสุขสกุล
           ประวัติสมาคมสหมิตรฯ                 ประวัตินายกสมาคมคนที่13 คุณชลัช โรจนสุขสกุล
              
นายกสมาคมคนที่ 14 ได้แก่ นายธิพงศ์ เอื้อสุขเจริญชัย

ประวัตินายกสมาคมคนที่14 คุณธิพงศ์ เอื้อสุขเจริญชัย     
                                                                                                                            
      
 
นายกสมาคมคนที่ 15 ได้แก่ นายสุนทร ปิติทานันท์                                                         


 ประวัติความเป็นมา 
          สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย  ได้ก่อสร้างตัวเองมาประมาณ 50 ปีเศษ  เดิมทีเดียวเป็นชุมชนช่างซ่อมก่อนโดยมี
บุคคลกลุ่มน้อยมาร่วมพบปะสนทนากัน  ในเวลาเลิกจาก  การทำงาน   แต่ต่อมามีช่างร่วมชุมนุมมากขึ้น และได้จัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในระยะ
เวลานี้มีการพบปะ สังสรรค์กันเป็นประจำ และก็ได้พัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสมาชิกเอง และส่วนรวมในทางสังคม
ยิ่งขึ้น แต่ในระยะนั้นการดำเนินงานก็ยังไม่สมบูรณ์และพร้อมเพรียงกัน เท่าใดนัก เนื่องจากผู้ที่อยู่ในชมรมนั้นก็เป็นบุคคลที่มีอายุแทบทั้ง
สิ้น และต่อมาก็ได้ปรับปรุงมา โดยมีทีมคนหนุ่มผู้มีประสบการณ์ และมีความสามารถมาทำงานและได้จัดตั้งเป็นรูปแบบสมาคมฯ แทนรูป
ชมรมเดิม จากนั้นมาก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยการบริหารของทีมหนุ่มนี้ก็ได้จัด ให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในสังคม
ส่วนรวม สาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนสวัสดิการ ของบรรดาสมาชิกต่างๆ ของสมาคมด้วย ต่อมาได้มีการพัฒนาในการบริหารและการ
บริการต่างๆ ให้แก่สมาชิกในทุกๆ ด้าน จนกระทั่งทุกวันนี้ ต่อไปนี้เราขอเรียกตัวเองย่อๆว่า "สชร." 

 
 วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม 
          เพื่อเป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจในสาขาซ่อมรถยนต์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในทางวิชาการตลอดจนส่งเสริมการศึกษา ขยายความ
สัมพันธ์ด้านสังคมธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม สาธารณะกุศลอื่น ๆ

 
 กิจกรรมที่สมาคมกำหนดไว้
          จัดงานพบปะสังสรรค์ของมวลสมาชิก โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ  มาให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ  ตลอดจนส่งเสริม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประกอบธุรกิจ จัดงานกุศล เพื่อจัดหารายได้มอบเป็นทุนสนับสนุนสถาบันการกุศลอื่นๆ ที่ดำเนินการแก่สังคม

ส่วนรวม จัดอบรม หรือสัมมนาทางวิชาการ แก่สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไปได้เพิ่มข้อคิดทักษะการทำงานต่าง ๆ ตามสภาพที่เปลี่ยน
ไป  ประสานงานกับองค์กร  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม  และมวลสมาชิกต่าง ๆ  
 

10-12 ซอยนภาศัพท์ สุขุมวิท 36 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์ 022586103,022586108,022602755-6
โทรสาร 022586170